Waterbehandeling Manueel

Corona info: wij blijven bereikbaar en leveringen blijven te allen tijde mogelijk. Meer informatie >

Bent u niet zeker hoe u juist een zwembad onderhoud? Wij leggen het u graag uit.

Hieronder lijsten we een aantal procedures op voor de waterbehandeling van uw zwembad. Onderaan vindt u de meest voorkomende problemen met zwembadwater, en de bijhorende oplossing.
Belangrijk:

 • bij toevoegen van producten moet u altijd de filter doen werken.
 • Voldoende lang filteren én overdag!!!
 • Producten toedienen via skimmer.
 • ALTIJD EERST ZUURTEGRAAD IN ORDE BRENGEN !!!!!!!!!!!!!!!!

STARTBEHANDELING

 1. Eerst PH op peil brengen.
  Hoe : met tester. Ph + of Ph –
  Zuurtegraad moet tussen 7,2 en 7,6 zijn.
  Dosering: 10 gr. per m³ om met 0,1 te verhogen of te verlagen. Vb. bad van 23 m³ = 230 g.
  Het wijzigen van de zuurtegraad mag maar met 0,1 veranderd worden, telkens met een tussentijd van 2 uur.
 2. Shockbehandeling chloor, “Snelwerkende chloor” toe voegen (granulaat)
  20 g per 1 m³ (vb. bad van 23 m³ = 460 g)
  (zomerzeil beter 24 u. eraf)
 3. De dag nadien “traagwerkende chloor” bij doen.
  1 tablet per 25 à 30 m³
  (in vlotter of in skimmer mandje)
  Indien je gebruik maakt van een netje (netskim), uw tablet “in” het mandje maar “onder” netje leggen.

GEWOON ONDERHOUD

 1. Regelmatig zuurtegraad controleren en indien nodig aanpassen
  (2 x per week, of na onweer)
  Tussen 7,2 en 7,6!
 2. Regelmatig chloor controleren en indien nodig aanpassen. (Altijd met poeder: chock)
  (ook na onweer, regelmatig controleren bij zeer warm weer)
 3. Leg een chloortablet in de skimmer. Vervang ze als ze op is (traag werkende chloor)
  1 tablet voor 25 m³.
 4. Om de 14 dagen à 3 weken anti-algen toevoegen. (CLARI 2 in 1 of Clari Blue)
  Dit is een preventieve behandeling.
  (OPGELET: tussen Chloor Choc poeder en anti-alg min. 36 u. wachten!!)
 5. Zien dat de filterinstallatie dagelijks lang genoeg draait.
  (Een timer is een handige oplossing)
  10 uur per dag bij zeer warm weer is de regel: temperatuur van het water delen door 2.
  En dit is het aantal uren dat je moet filteren, overdag!
 6. Filtermandje aan skimmer en pomp regelmatig reinigen.
 7. Bij troebel water, of water met nog een licht groene schijn, ontvlokkingsbehandeling doen. Kousjes Flocfix (enkel voor zandfilter) of tabletten Flovil (voor zandfilter en cartouge filter).
  Een kousje (of tablet) in de skimmer en min. 10 uur laten draaien. Daarna stofzuigen, back-wash en Rinse.

WATER IS GROEN GEWORDEN

 1. EERST PH op peil brengen!!!!!!! 10 gr. per m³ (vb. bad van 23 m³ = 230 g.)
  Zie : producten: zuurtegraad.
 2. SHOCK-CHLOOR behandeling (25 g per 1 m³!!) toedienen, gelijktijdig 1 flocfix en laten filteren.
  Minimum 36 uur later, back wash en Rince.
  En vervolgens de anti-algen (Clari 2 in 1 of Clari Blue) toedienen: wachten met zwemmen tot het chloorgehalte is gedaald beneden de 2 ppm.
 3. BACK WASH doen (2 à 3 min.). Nadien RINSE (30 sec.).
 4. Opnieuw laten filteren en indien nodig herhalen.
  Indien troebel of groene schijn door microscopisch kleine deeltjes, ontvlokkingsbehandeling doen (Flockfix of Flovil). 10 uur laten filteren, bodem zuigen en erna BACKWASH en RINCE.

GEBRUIK VAN “NATURE 2” om minder chloor te gebruiken en water stabieler te houden

 1. Per seizoen een nieuw patroon gebruiken.
 2. Bij het nieuw in gebruik nemen van het patroon, shockbehandeling Chloor toedienen. 20 g. per 1 m³ (hou de hoeveelheid op de verpakking in het oog)
 3. 4 dagen en 4 nachten laten filteren (of 6 u per dag gedurende 14 dagen) om het patroon te activeren.
 4. Tijdens de activatieperiode moet de chloor tussen de 1 en 2 ppm zijn. Dus desnoods chloor aanpassen.
 5. Nadien gewoon filteren (chloor moet nu maar 0.5 ppm zijn). En ter onderhoud af en toe een chloortablet of -poeder (1 tablet per 60 m³).

Problemen Oorzaak Oplossing
Melkachtig of troebel water De pH is niet correct De pH aanpassen naar een waarde tussen 7.2 en 7.6
Te laag chloorgehalte en microscopisch kleine deeltjes komen in het zwembadwater. Een shockbehandeling chloor toepassen samen met een floculant (Flocfix), 24 u laten filteren en spoelen. (Backwash en Rinse)
 Filtratie gebeurt onvoldoende De duur van de filtratie optrekken.
 Overstabilisering Het stabilisator gehalte controleren
(100 à 150 ppm) 1/3 van het zwembad leegmaken. (150 ppm of meer) ½ van zwembad leegmaken. Niet gestabiliseerde chloor gebruiken!
pH is te hoog Te hoge alkaliniteit en te veel basen PH min toevoegen
pH is te laag Te lage alkaliniteit en te veel zuren PH plus toevoegen
Groen water Algenvorming Een chloorshockbehandeling toedienen samen met een floculant (Flocfix). Na 24 u filter spoelen en reinigen (Backwash en Rince) én een geconcentreerd klaringsmiddel (Clari 2 in 1) toedienen 36 u na shockbehandeling opnieuw spoelen en reinigen.
Overstabilisering Het stabilisatorgehalte controleren
(100 à 150 ppm) 1/3 van het zwembad leegmaken. (150 ppm of meer) ½ van zwembad leegmaken. Niet gestabiliseerde chloor gebruiken!
Kalkaanslag De pH is niet correct PH aanpassen tussen 7.2 en 7.6
Verhoogde hardheid Antikalk toevoegen
Bruin/roodachtig water  Aanwezigheid van ijzermangaan Beter water vernieuwen en stadswater gebruiken
Chloorgeur, oog -en huidirritatie De pH is niet correct De pH aanpassen tussen 7.2 en 7.6 en eventueel chloor aanpassen.
Aanwezigheid van chloramines
De manometer geeft een abnormale druk aan De filter is vervuild Filtermandje en skimmermandje reinigen
Het zand is vervuild Spoelen en reinigen (backwash 2 à 3 min en Rince ½ min)

Bel ons