Onderhoud Zandfilter

Corona info: wij blijven bereikbaar en leveringen blijven te allen tijde mogelijk. Meer informatie >

OPGELET! Altijd zandfilter afleggen vooraleer de stand van de mengkraan te veranderen.

Bij eerste keer in gebruik nemen van de zandfilter: 5 min op RINSE om stof van het zand te doen. Ook de oranje pijl aan de manometer op de juiste druk zetten.

 1. FILTER
  Water gaat van zwembad over de filter, terug naar het zwembad.

 1. BACKWASH (2 à 3 min)
  Water van het zwembad gaat in tegenovergestelde richting naar de filter en dan
  terug naar de put. (Om de 2 à 3 weken, zelfs indien druk nog niet verhoogd is.

 2. RINCE (1/2 min)
  Terug samenbrengen van zand na de BACKWASH

 1. RECIRCULATECIRCULATION
  Circuleren van het water zonder de zandfilter door te gaan om bv. producten te vermengen. Weinig gebruikt.

 1. WASTEEGOUT
  Water van zwembad naar de put zonder filteren. Gaat niet over zand.

 1. OFFFERME
  Alle uitgangen gesloten
  geen watercirculatie.

In de Winter = stand 0

Gewoon de hendel tussenin brengen voor de dichting (joint) te sparen wanneer de installatie
droog staat in de winter.

Uiterlijk om de 3 à 4 jaar zand vervangen van de filterinstallatie.

Om de 2 à 3 weken of indien de drukmeter is gestegen tot 1: BACKWASH + RINCE

 • filterpomp afzetten

 • hendel op backwash

 • filterpomp terug aanzetten gedurende 2 à 3 min. – visuele controle (zie ventertje)

 • filterpomp afzetten

 • hendel op Rince – filterpomp terug aanzetten, Rençage (30 sec.)

 • filterpomp afzetten

 • hendel terug op filter.

FILTEREN BIJ DAGELIJKS GEBRUIK: 2 keer 5 uur. !!!

BIJ ZEER WARM WEER: (t° water : 2 = aant. Uren filteren) En OVERDAG!!!

Bel ons